Den manglende brik i jeres økosystem for innovation?

Er jeres innovation i øjenhøjde med omverden?

26. april 2018
Anja Hoffmann

Et konstant krav om at skulle yde en bedre service for færre penge, udfordrer de fleste virksomheder. Mange virksomheder forstår vigtigheden af innovation for at kunne skabe bedre kundeoplevelser og indfri deres vækstambitioner. Men det går ofte galt med at føre ambitionerne ud i livet. Hvordan ved I reelt, hvad der skal til for at drive bedre kundeoplevelser og innovationen frem i jeres virksomhed?

De fleste virksomheder har fokus på innovation – siger de. Ofte hører vi, at danske virksomheder skal sikre sig vækst gennem innovation. Vi skal blive bedre til at skabe nye forretningsmodeller, produkter og services. Alligevel er der mange danske virksomheder, der fejler i innovation. Hvorfor fejler vi? Og hvorfor er det, at lande som Sverige, Finland og Tyskland har knækket innovationskoden – og vi ikke har?
 

Teknologier ændrer verden, og de har haft stor betydning for udviklingen af virksomheder og forretningsmodeller. Men hvordan ruster vi danske virksomheder til at være mere omstillingsparate end tidligere, hvis vi skal udvikle Danmarks styrkeposition inden for forskning og innovation? Digitalisering betyder noget, men dét, der virkelig betyder noget, er organisationens kultur og agilitet.
 

Ovenstående er ikke nyt. Det har gang på gang været slået fast med syvtommersøm, at innovationshungrende virksomheder har én udfordring til fælles: Evnen til at agere agilt og eksekvere på nye muligheder i tværgående partnerskaber. Kig på hvilke konkrete initiativer I har i pipelinen lige nu og hvad I kan gøre for at blive endnu skarpere på innovation.
 

Bølger af viden og oceaner af muligheder i et økosystem for innovation

Virksomheder har KPIer på alt, der har en indvirkning på top- og bundlinjen. Jeg har alt for mange gange siddet sammen med chefer, hvis største frygt var, at nye konkurrenter overhaler dem indenom gennem innovation. Hvis ikke jeres bestyrelse og ledelse sætter sig i førersædet for innovation i jeres industri, så er der nogle andre, som gør det, og som dermed kommer til at drive udviklingen. Mange topchefer holder øje med udviklingen i Silicon Valley og observerer nærmest passivt og reaktionært, hvad der sker i egen virksomhed. Vi er vidne til flere eksempler på tiltag, hvor PR overskygger innovation. Hvis ikke platformen for innovation allerede er til stede i jeres virksomhed er udfordringen at skabe den og fremme fremtidig vækst og reel innovation.
 

Den manglende brik

Forretningsinnovation og digitalisering er og bliver i stigende grad en god forretning målt på øget produktivitet, færre omkostninger og øget indtjening. Virksomheder skal indgå i innovative økosystemer og indgå nye partnerskaber samtidig med, at de skal fremme anvendelsen af mere intelligente teknologier i deres organisation. For succesfuld forretningsinnovation indebærer, at der skabes ny viden hurtigere - gerne i realtid. Denne viden gør det muligt at udvikle og distribuere produkter og services med en højere hastighed og relevans for kunder. Allerede i dag indsamler de fleste virksomheder store datamængder, men udfordringen er at gå fra data til brugbar viden – og fra viden til værdi. Der er altså ikke kun tale om data, men om et sammenfald af teknologianvendelse og kultur, som sammen skaber muligheder, som ikke eksisterede før. Det er partnerskaber og kundeviden, der bærer virksomheder frem i ’industri 4.0’.

Styrken ved et stærkt økosystem er, at det kan skabe bølger af viden og dynamik i samarbejdsformer, hvor de involverede aktører kan skifte mellem forskellige roller og innovationsprojekter. For mange virksomheder er det en kulturudfordring, at man ikke har den sædvanlige 100 procent projektkontrol. En forfriskende åbenhed og projekttransparens åbner for nye muligheder, men det er et fundamentalt anderledes mindset for mange organisationer. Den partnerdrevne udvikling vil uundgåeligt udfordre måden, hvorpå virksomheder organiserer og løser sine opgaver og dermed også stille nye kompetencekrav. Innovation og nysgerrighed efter nye alliancer skal gøres til en permanent og systematisk aktivitet, der gennemsyrer organisationen og hele økosystemet. Hvilken virksomhed eller institution er den manglende brik i jeres økosystem?

 

Banebrydende viden, nysgerrighed og virkelyst er omdrejningspunktet i et velfungerende økosystem for innovation.