Fordommen er, at alle kan innovere og udvikle en forretning – og det kan alle ikke

Digitalisering og innovation går ofte hånd i hånd – men der er ét problem

19. november 2019

En kultur med plads til at fejle er et vigtigt udgangspunkt for innovation, men når flere end 80 procent af digitale projekter fejler, så er der noget galt i den digitale innovation og forretningsudvikling. Hvordan bliver vi bedre? Hvordan undgår vi fejlinvesteringer, der i værste fald kan koste virksomheder livet?

 

Digitale teknologier dominerer snart alle dele af forretningen og fletter sig sammen med stort set alle dele af værdikæden, for det er her fremtiden ligger for højere vækst, øget konkurrenceevne og bedre kundeoplevelser – altså også for evnen til innovation. Men teknologiinvesteringer giver ikke nødvendigvis værdi i sig selv. Det er afgørende at have modet og evnen til at foregribe udviklingen i din egen industri. Men hvordan vurderer du hvilke idéer, der bør føres ud i praksis og hvordan idéerne skal eksekveres i jeres organisation?

Digitalisering går jo ikke væk, så hvad gør vi så?

Digital transformation afføder en udfordring – særligt for SMV’erne – at kunne tiltrække medarbejdere med digitale kompetencer inden for data analytics, machine learning, cloud og IoT. Det er jo nemt at sige og langt sværere at eksekvere. Som medlem af innovation boards i mellemstore industrivirksomheder har jeg desværre erfaret at rekruttering af digitale medarbejdere og udviklere er en reel udfordring for SMV’ernes fremdrift på teknologifronten. Virksomheder må tænke i fornyelse af deres interne organisation, hvis de vil kunne følge med i hvad digitalisering og innovation betyder for deres forretning. Det er også vigtigt at overveje nye samarbejdsformer og partnerskaber. I takt med teknologiske udvikling ændres organisationsformer og forretningsmodeller. Det komplekse teknologilandskab kræver, at virksomheder udvikler et robust økosystem med eksterne samarbejdspartnere og samtidig udviser en eksperimenterende tilgang i deres forretningsudvikling og udfordrer deres tilgang til samarbejdsformer.

Den dybe digitale tallerken

Forestillingen om at du skal opfinde den dybe digitale tallerken eller med andre ord opfinde din egen tilgang til digital transformation er ikke holdbar. Digital succes er tæt koblet til strategiske prioriteringer, kultur og teknologiindsigt, hvad angår evnen til at kombinere eksisterende viden, erfaringer og udviklingsressourcer fra forskellige områder på nye måder. Succes stiller krav til at jeres ledelse har indblik i, hvilke data der opsamles i de enkelte dele af forretningsenheder, og hvordan de er forbundet og kan anvendes på nye måder til at skabe forretningsværdi.

 

Er du ved at slå jeres konkurrenceevne ihjel ved at investere i de forkerte teknologier og digitale initiativer? Overvej:

 • Hvordan ser og skaber I digitale idéer og muligheder? – og hvordan ser jeres eksekveringsplan ud?
 • Har I sat tydeligt fokus på jeres digitale forretningsudvikling og innovation, og i så fald konkretiser hvordan?
 • Hvad ser du, hvis du ser et år eller tre år frem?
 • Hvilke strategiske prioriteringer har I i de kommende to år?

3 faldgruber i digital udvikling – og 3 måder du kan undgå dem

Flere virksomheder ønsker at automatisere processer og implementere nye teknologier. Men flere analyser peger på, at mange virksomheder fejler i deres digitale investeringer og mange virksomheder endnu ikke er gået i gang med de digitale initiativer. Nedenfor deler jeg nogle af mine tanker og erfaringer i digital forretningsudvikling, så vi sikrer, at flere virksomheder opnår digital succes i deres omstilling og dermed styrker sin position.

Mange digitale strategier afspejler ikke, hvordan teknologier medfører radikale forandringer i samfund og i virksomheder. Flere virksomheder bør være opmærksomme på de faldgruber deres organisation risikerer at falde i undervejs. Nogle faldgruber som, hvis ledere og medarbejdere overser dem, kan have katastrofale konsekvensker for virksomhedens konkurrenceevne og dermed overlevelse.

Fordommen er, at alle kan innovere og udvikle en forretning – og det kan alle ikke. At udvikle en forretning kræver i dag ofte et blik rettet mod digitalisering og en ny kurs for virksomheden rettet mod et komplekst landskab af teknologier og partnerskaber. Innovation handler om meget mere end vilde idéer, farverige post-its og brown paper sessions.  Innovation og digitalisering er krævende forretningsdiscipliner ligesom mange andre discipliner.

Fordommen er, at alle kan innovere og udvikle en
forretning – og det kan alle ikke.

Vi forventer jo heller ikke at alle har lyst til at deltage i samfundsdebatten og diskutere globale spørgsmål og lokale problemstillinger. Diversitet styrker innovation. Idémagere, projektledere, programmører, beslutningstagere, specialister og andre aktører i et økosystem for innovation skal arbejde sammen og dermed lette fremdriften på projektniveau.

Der findes mange forskellige typer innovation. Innovationspotentialer kan findes i alle dele af værdikæden og kan tage udgangspunkt i ny viden, nye teknologier, nye processer eller sammensætning af eksisterende teknologier på en ny måde.

I denne artikel Forget ‘fail fast.’ Here’s how to truly master digital innovation (MIT, Sara Brown) kan du finde mere inspiration til bedre ledelse af digital innovation.

Pas på disse faldgruber ved digital udvikling

1. Ledelsen, der faldt i gryden med buzzwords

Agil ledelse bliver i stigende grad fremhævet som en ledelsesform til at kunne løse en lang række udfordringer i forhold til komme godt igennem den digitale transformation. Vi kommer ikke uden om det: Vi skal kunne integrere agile processer som en naturlig del af vores forretningsudvikling, og den måde vi samarbejder med andre interne og eksterne interesserenter på. Men der er mange misforståelser når det kommer til agil ledelse. “Drop langsigtet planlægning og økonomiske estimater”. Agile metoder er først og fremmest en effektiv måde at arbejde på, når man har et godt forretningsoverblik og har kortlagt omfanget af projektet, og organisationen besidder evnerne til at navigere samtidig med at vejen frem udvikles. Agile udviklingsmetoder, når eksekveret rigtigt, reducerer risici i projekter, men agil ledelse er dog ikke løsningen på alle udfordringer.

Disruption fyldte meget på ledelsesagendaen for et par år siden. På det mere operationelle plan har vi været vidne til hackathons og andre digitale tiltag iværksat uden en reel strategisk plan eller betydning for virksomhedens digitale udvikling. Jeg har mødt virksomheder, primært corporate virksomheder, der kun var hoppet på denne vogn for at kunne tiltrække talent og udvikle deres brand som værende innovativ. Ledelsen forventede ikke et udbytte af disse tiltag. Hvis vi tænker på at flere end tidligere arbejder, fordi det giver dem mening i tilværelsen, så lad jeres medarbejdere – både de nuværende og de potentielle - komme godt fra start i jeres udvikling gennem eksempelvis et hackathon med mening. Innovationsteater gavner sjældent fremtidens forretning. 

Man kan få en fornemmelse af, at vi løber fra den ene udviklings-hype til den anden. I mange virksomheder lever misforståelser omkring agil ledelse og disruption i bedste velgående. Er din virksomhed en af dem, der ikke helt har styr på begreberne? Det kan koste jeres virksomhed dyrt.

Jeg kan anbefale, at du læser Planning is out of fashion, but it’s an inevitable part of business. Here’s how to make it more agile (Harvard Business Review, Alessandro Di Fiore) for mere inspiration om den nødvendige balance mellem strategisk planlægning og agil planlægning. Sagt med andre ord betyder agil altså ikke at du skal udvikle din forretning med hovedet under armen.
 

2. Flyvske ledere, der flytter sig hurtigere end at virksomheden når at registrere resultater

Flyvske ledere trives tilsyneladende i en tid, hvor agilitet er et hit. De flytter sig så hurtigt, at ingen ser at de ikke skaber en reel værdi. Hvis man som virksomhed springer fra projekt til projekt, er der til sidst ingen, der ved, hvad der var hensigten med udviklingen, og hvordan det kan afgøres om de ønskede resultater er blevet realiseret. Kender du det fra jeres organisation? Ingen ser i farten at der ikke skabes værdi.

I en tid med høj udviklingshastighed og nye teknologier vil det være værd at overveje at sætte fokus på værdien af vedvarende innovation og bæredygtig ledelse, idet forandringerne rusker i organisationen og succes kræver et solidt fundament for udvikling.
 

3. Drift dræber digital udvikling

Strategi og mål er forudsætningen for at sikre balance mellem drift og udvikling.

Fasthold fokus på de forandringer, I er i gang med, men samtidig med at driften buldrer afsted. Dette er måske den største udfordring for succesfuld digital transformation i mange virksomheder, særligt i SMV-segmentet. Det hele sker samtidigt!

Hvad skal der til for at drift og udvikling går hånd i hånd, og hvad kræver det af jeres organisation? Lad os sammen udvikle et stærkt økosystem rundt om jeres virksomhed, så jeres virksomhed kan skabe en god balance mellem drift og udvikling.

3 måder der styrker jeres digitale succes

Skal I nå i mål med jeres digitale ambitioner, kræver det en fokuseret indsats, for landskabet af teknologier og innovative samarbejdspartnere er komplekst. Der skal skabes bedre forudsætninger for at indhente ny viden og etablere partnerskaber, hvis succesfuld digital transformation skal realiseres.
 

1. Forhold jer kritisk til teknologimodenhed og træf bedre teknologivalg

Teknologier løser ikke alle problemer, fordi mange udfordringer handler om en haltende digital kultur, og at virksomheder skal forholde sig til en øget kompleksitet på tværs af økonomiske, teknologiske og bæredygtige løsninger. Udfordringer opstår også, når visse teknologier bliver blæst ud af propositioner – i vidt omfang drevet frem af en række store globale konsulent- og teknologivirksomheder.

Et overblik over teknologilandskabet i en virksomhedskontekst er et vigtigt skridt på vejen til at sikre, at jeres virksomhed opnår de bedste muligheder for at realisere jeres digitale strategi med succes. Det er ikke nok at have kendskab til en teknologi. Man skal også have en dyb forståelse for, hvordan teknologien matcher virksomhedens DNA.

Det kan være svært at overskue virksomhedens udviklingsmuligheder og vurdere afkastet af teknologiinvesteringer. Selvom mulighederne er mange, skal I forholde jer kritisk til teknologimodenhed og passe på ikke at blive grebet af tidens buzzwords.

Glem ikke, at mennesker er ubetinget den vigtigste ressource i digitalisering og innovation.
 

2. Genfind det gode købmandsskab og tilsæt nysgerrighed

Godt købmandskab er fortsat en forudsætning for en velkørende forretning. I en tid med disruption, agil ledelse og ’unicorns’ kan det let glemmes.

 • Kniber det med at realisere jeres digitale idéer?
 • Hvor mange forandringsprojekter kan jeres organanisation håndtere?
 • Hvordan vil I sikre at jeres digitale strategi kan omsættes til resultater?
 • Hvem skal varetage udviklingsinitiativerne? Og hvilke partnerskaber skal etableres for at kunne gennemføre de nye initiativer?

Flere virksomheder har brug for en samlet innovations- og digitaliseringsstrategi, hvor ledelsen ser længere frem end det næste kvartalsresultat. Drop buzzwords og genfind det gode købmandskab. Det er nødvendigt, at I starter med at gøre jer klart, hvad I vil opnå med digitalisering? Og hvordan skaber jeres indsats forretningsværdi? Jo klarere mål, desto større er jeres chance for et positivt afkast. I kampen for at blive digitale, har mange ledere og konsulenter tilsyneladende glemt at kernen i at drive forretning er knofedt og godt gammeldags købmandskab. Langsigtet strategisk tænkning understøtter succes i kortsigtede projektsprints. Det er altså ikke spørgsmål om enten eller, men et spørgsmål om at forbinde strategivalg og anvendelsen af eksempelvis de agile metoder.

3. Afsæt tid og ressourcer til involvering af medarbejdere og samarbejdspartnere

Samtidig med, at teknologier udvikler sig hurtigere og hurtigere, er kravet om at ledere skal kunne forholde sig til og kunne håndtere øget kompleksitet steget. Ledere skal agere hurtigere i deres beslutninger, men samtidig fastholde deres evne til at skabe økonomiske overblik og skabe de nødvendige beslutningsgrundlag. Flere og flere virksomheder opnår i dag fordele ved at involvere medarbejdere, kunder, leverandører og i visse sammenhænge endda konkurrenter i deres innovationsarbejde. Disse virksomheder styrker deres udvikling, viden og netværk gennem nye perspektiver i deres økosystem for innovation. Med et stærkt økosystem for innovation kan ledelsen kvalificere, hvor de strategiske indsatser vil gøre størst gavn for virksomheden samtidig med, at de udvider deres viden og forretningsmæssige styrker. Arbejd systematisk med jeres etablering og udvikling af et økosystem for innovation. Med en synliggørelse af jeres innovationsstrategi og en kortlægning af jeres portefølje i tråd med jeres mål sikrer I at jeres medarbejdere og samarbejdspartnere ikke er tvivl om jeres processer og fokusområder, og på den måde øge chancerne for at realisere de ønskede mål.

Flyt forretningen langsomt, hvis du vil være hurtig

For at sikre en værdiskabelse, er det gavnligt at investere tid på at validere forskelle i teknologiske perspektiver og tilgange. Nok skal I agere agilt, men det er på tide at I efterlyser evnen til at forstå kompleksiteten i jeres industri og virksomhed i stedet for kun at være drevet af de hurtige beslutninger og processer.

Det er sjældent nok bare at iværksætte digitale projekter og udvikle efter agile metoder. Skal digitalisering fungere i praksis, kræver det i højere grad viden, værktøjer og adgang til data, som gør virksomheden i stand til at prioritere de teknologiske muligheder og sikre en god fremdrift i udviklingen af forretningen. Hvilket mindset og kultur, skal være til stede i jeres organisation, før I iværksætter digitale investeringer?

Digitale teknologier bidrager i sig selv og i samspil med hinanden til en endnu mere kompliceret forretningsudvikling. En central udfordring i ledelsens samspil med omverdenen er samarbejdet om teknologivalg samt opfølgning på digitale initiativer. Skab et overblik over de forskellige løsninger på markedet og vurder det forventet afkast af investeringer i de enkelte løsninger.

Digitalisering og innovation rummer et hav af muligheder. Men I kommer ingen steder, hvis ikke jeres organisation og medarbejdere formår at forstå og understøtte målene. Det er i sidste ende mennesker, der skaber værdi og vækst. Lad os sammen gribe mulighederne og forbinde teknologier på nye måder. Vi skal blive bedre til at samarbejde med hinanden om vores udfordringer, vi har, og især turde dele idéer om, hvordan vi løser dem. Digitalisering og innovation forudsætter samarbejde og tillid. Med andre ord, værdiskabende innovation og digitalisering tager tid.

Sådan kommer du godt i gang

 1. Forberedelse: One-size-fits-all eksisterer ikke, men I skal heller ikke opfinde den dybe digitale tallerken for at komme godt fra start i jeres digitale udvikling og innovation. En god forberedelse er guld værdi i et komplekst netværk af teknologier og partnerskaber. En god projektopstart og -styring afhænger af jeres digitale kompetencer og jeres investeringslyst i nye digitale værktøjer, innovation og forretningsudvikling generelt. Hvordan vil du identificere opgaver og processer, som egner sig til digitalisering? Hvordan vil du opbygge en business case for jeres strategiske og teknologiske valg?
   
 2. Agér strategisk i det komplekse forretnings- og teknologilandskab: Succesfuld digitalisering og innovation kræver fortsat at ledelsen har styr på de klassiske forretningsdiscipliner som strategi, økonomi og projektstyring. Med digitalisering følger også sårbarhed. Sikkerhed og ansvarlighed er derfor et afgørende element i de strategiske prioriteringer og designvalg. Lad jeres strategiske alarmklokker ringe, hvis I sidder overfor teknologibegejstrede konsulenter som ikke udviser kritisk sans overfor udviklingsmulighederne. Naiviteten hersker på ledelsesgangene, når det kommer til digitalisering. Kritisk sans er en evig præmis for at drive succesfuld forretning. Afstem jeres digitale initiativer med virksomhedens overordnede vision og strategi.
   
 3. Vurdér kompleksiteten: Der er ingen standardløsninger for at lære at agere nysgerrigt og at forstå mulighederne og udfordringerne forbundet med digitalisering. Kortlæg, hvilke ressourcer jeres projekt(er) kræver – både for at kunne håndtere den digitale omstilling i jeres virksomhed og for at kunne foretage de bedste beslutninger. For hvordan skal jeres virksomhed, udvikle sig i forhold til nye teknologiske muligheder med automatisering og anden teknologi?
   
 4. Etablering af partnerskaber er afgørende: Tiltrækning og udvikling af eksterne teknologi- og innovationspartnere er centrale for at opnå en hurtig og nem adgang til den nødvendige viden.
   
 5. Udvikl på et solidt grundlag: Mange ledere, særligt konsulenter, får digitalisering og innovation til at lyde nemt – blot I implementerer agile metoder og rejser en tur til Silicon Valley. Succes kræver erfaring. Al opstart er svært ved strategiske og organisatoriske omlægninger. Derfor lav en overordnet plan for jeres digitalisering og innovation – som så kan understøttes af agile udviklingsmetoder. En analyse fra Peak Consulting Group viser, at det tager op mod tre år, før produktivitet som konsekvens af agile metoder realiseres.

Forretningslogik er livsnerven i innovation

Digitalisering handler om godt købmandskab. Om klogt at vælge de teknologier og de løsninger, der videst muligt baner vejen for vækst og innovation.

Komplekse spørgsmål om teknologiske innovationer, nye forretningsmodeller og formål, der er større end profit, fylder mere og mere i den offentlige debat og i bestyrelseslokalerne. Hvordan kan I realisere digitalisering? Hvilken værdi kan innovation tilføre jeres forretning? Og hvad med bæredygtighed?