Lad os udfordre den traditionelle tilgang til forretning og innovation
Lad os udfordre den traditionelle tilgang til forretning og innovation
Vi bringer mennesker, teknologi og forretning tættere sammen
Vi bringer mennesker, teknologi og forretning tættere sammen
Vi hjælper med at kickstarte innovation og automatisering
Vi hjælper med at kickstarte innovation og automatisering
Styrk forretningen med innovation
Styrk forretningen med innovation

De færreste er i tvivl om, at innovation er afgørende for produktivitet og vækst. Flere kan være i tvivl om, hvordan innovation eksekveres

Vi viser vejen gennem innovations- og teknologijunglen og bistår virksomheder i hele processen fra start og projektudvælgelse til investering i nye tiltag og teknologier. Vi hjælper jer til at forstå, hvordan teknologi, teknologianvendelse og markedsvilkår påvirker jeres virksomhed og forretningsmodel. Ofte har vi rollen som sparringspartnere eller som ekstern kompetence for at supplere de interne kompetencer på området, enten det er i udviklingsprocesser eller i netværk med eksterne teknologiudviklere og andre aktører.

 

Forretningsinnovation, ledelse, partnerskaber og det rette mindset baner vejen til fremtidens forretninger. Når nye teknologier og forretningsmodeller skyller ind over alle industrier, skal der nytænkning til. Nye udfordringer og øget kompleksitet kræver nye samarbejds- og forretningsmodeller. Hvordan får I de højtflyvende trends og teknologier ned på jorden, og hvordan udvikler I jeres virksomhed i praksis?

 

I Sentio Lab hjælper vi virksomheder med, hvordan de kan styrke deres forretning og vækst gennem innovation. Vi arbejder med forretningsudvikling og eksekvering af innovationstiltag med afsæt i virksomhedens struktur, processer og kultur. Hvis I vil udvikle jeres virksomhed, skabe nye forretningsmodeller, udvide jeres økosystem for innovation, opnå adgang til ny viden og teknologi samt fastholde og tiltrække nye kunder, kan vi hjælpe jer.

 

Hvad kan vi hjælpe jer med?

  • Styrke jeres innovation i praksis
  • Teknologisøgning - kortlægning af nye teknologier og deres betydning for jeres virksomhed
  • Design af jeres økosystem for innovation
  • Etablering af strategiske partnerskaber
  • Adgang til viden og teknologi til at styrke jeres vækst og udvikling

 


 

Om I mangler inspiration til nye forretninger eller et indspark på ledelsesmødet, eller indblik i forretningsinnovation og trends, så kan vi hjælpe.

Ydelser

Om I mangler inspiration til nye forretninger eller et indspark på ledelsesmødet, eller indblik i forretningsinnovation og trends, så kan vi hjælpe. 

Vores ambtion er at levere tankeprovokerende indspark - indspark I behøver for at skubbe jeres mindset ud af komfortzonen.

Perspektiv

Hold dig skarp med tankeprovokerende og relevante indspark - indspark du behøver for at skubbe jeres mindset ud af komfortzonen.

Hvis du er i tvivl og har brug for at vende dine tanker eller skal jeres forretning vendes på hovedet, så lad os starte med en uforpligtende snak om fremtiden.

Kontakt os

Hvis du er i tvivl og har brug for at vende dine tanker eller skal jeres forretning vendes på hovedet, så lad os starte med en uforpligtende snak om fremtiden.

Innovation og digitalisering - sæt strøm til ny vækst og fremtidens forretninger.

Om Sentio Lab

Sentio Lab blev etableret i 2009 af Anja Hoffmann. Sentio Lab hjæper private og offentlige virksomheder og organisationer med at udvikler deres strategi og forretning gennem en velfunderet viden inden for trends, forretningsmodeller og teknologier.

Ydelser

  • Rådgivning - omsætter trends og teknologier til forretningsudvikling, innovation og vækst.  
  • Den innovative ledelse - hvilke kompetencer kræves i det 21. århundredes økonomi? Vi opremser muligheder og udfordringer, som fremtidens ledelse står overfor. 
  • Matchmaking - et stærkt netværk på tværs af etablerede virksomheder, startups, investorer og forskningsmiljøer giver adgang til ny viden og innovative muligheder.
  • Gennem foredrag og projektsamarbejder har vi en ambition om at inspirere og udfordre os selv og vores samarbejdspartnere til at gå nye veje.