Vejen til nye erhvervseventyr er bumpet

Opdagelsesrejsende i innovationsjunglen

12. november 2018

Nogle af historiens største opdagelsesrejsende begav sig ud i rå og skræmmende områder af verden for at indsamle ny viden og for at udforske hidtil ukendte regioner og handelsruter. 

Nysgerrighed overgår alle andre drivkræfter, når det handler om at gå nye veje og finde løsninger på de store udfordringer i verden. At stille spørgsmål handler ikke kun om at få svar. De store opdagelsesrejsende, der mestrer at sætte sejl til nye eventyr og tør at stille store spørgsmål, kan opdage muligheder og sætte ting sammen på nye måder. Disse mennesker kan være så ambitiøse og optaget af deres visioner, at de ikke kan lade være med at rykke på deres eventyrlyst.
 

De dygtigste navigatører ser omverden i øjnene og vender verden på hovedet. Hvis man interesserer sig for innovation og forretningsudvikling, er det nærliggende at prøve at forstå, hvordan man kan gøre det komplekse simpelt. Vi taler ofte om de store spørgsmål i livet – men kan de små spørgsmål i hverdagen være afgørende for virksomheders selvopfattelse og innovationsevne?
 

Værdifuld nytænkning kan ske overalt, af alle og på alle tidspunkter. Jagten på svar om, hvordan vi leder enorme forandringer kan findes i hverdagen.

 

Stærke økosystemer for innovation er datadrevne, men drevet af eventyrlystne mennesker

Som virksomhedsrådgiver arbejder jeg til dagligt med forretningsudvikling og innovation i små og store virksomheder, og jeg forstår derfor nødvendigheden af at blive bedre til at læse kundernes behov og markedernes udvikling. Hvis den ”rigtige” viden ikke er til stede, er det umuligt for virksomheden at identificere nye behov og reelle innovationspotentialer. Den løbende gevinstrealisering og virksomhedstransformation, som data og innovation forventes at kunne medføre, forudsætter et skarpt fokus på ikke alene den digitale transformation, som er en nødvendig forudsætning for succes, men også på den operationelle inddragelse af medarbejdere, kunder og eksterne samarbejdspartnere – altså inddragelse af mennesker i jeres økosystem for innovation.


Mennesker skal altså kunne arbejde sammen for at skabe innovation og forretningsudvikling gennem ny viden og idéer. Evnen til at inddrage aktører i sin omverden har vel aldrig været vigtigere end nu, og i særdeleshed i en tid med hurtige teknologiske forandringer. Når man involverer sig dybere i samtaler med nye videns- og innovationspartnere, bliver idéer mere virkelighedsnære, og man kan skabe en større transparens ift. eventuelle risici og potentialer. Men hvordan bliver vi bedre til at inddrage andre? Og hvordan gør vi det datadreven?


Når du ser på jeres virksomhed i dag, så brug et øjeblik på at lade dig forundres over, hvordan du finder inspiration til nye eventyr og fremtidens forretningsmodeller. Hvilke spørgsmål popper op i din hovedet på dig?

 

Dataanvendelse på nye måder og udvikling af nye forretningsmodeller sker lige nu og her - også i jeres industri. Hvordan klæder I jeres organisation på til at gå nye veje?