Hvordan ved du, hvad du ikke ved?, og hvordan bliver vi klogere sammen?

Nye perspektiver kan skubbe verden i en bedre retning

Hvis man er til innovation, vil man også gerne dele viden og idéer med kunder, samarbejdspartnere og resten af verden. Her og på de sociale medier deler vi ud af ny viden om globale trends, teknologier og innovationsledelse. 

Digitalisering og innovation går ofte hånd i hånd – men der er ét problem

En kultur med plads til at fejle er et vigtigt udgangspunkt for innovation, men når flere end 80 procent af digitale projekter fejler, så er der noget galt i den digitale innovation og forretningsudvikling. Hvordan bliver vi bedre? Hvordan undgår vi fejlinvesteringer, der i værste fald kan koste virksomheder livet?

Verdensmål som vækst- og innovationsmotor

Hvad er sammenhængen mellem det komplekse teknologilandskab 'industri 4.0'​ og de ambitiøse verdensmål? Digitalisering og vilde visioner er altafgørende, hvis man som virksomhed vil sikre sig en plads på morgendagens verdenskort. Innovationslyst skal gennemsyre virksomhedens kultur. Men hvordan skaber vi nye muligheder?

Vejen til nye erhvervseventyr er bumpet

Nogle af historiens største opdagelsesrejsende begav sig ud i rå og skræmmende områder af verden for at indsamle ny viden og for at udforske hidtil ukendte regioner og handelsruter.

Innovation sker lige nu og her - også i jeres industri. Hvordan klæder I jeres organisation på til at gå nye veje?

Innovationsland: Hellere lille og vågen, end stor og doven Den teknologiske udvikling buldrer afsted globalt, men i Danmark bliver finansieringsmuligheder og nye partnerskaber afgørende for at opgradere dansk industri til ’industri 4.0´. Ifølge Danmarks Statistik ligger maskininvesteringerne i SMV’er godt 40 procent under niveauet fra 2000. Virksomheder har brug for kapital, så de kan investere i innovation, teknologi og talenter. Danmarks ældre hæderkronede store virksomheder har kapital til teknologiinvesteringer, men er for langsomme, når de skal transformere virksomheden i den digitale verden. Store virksomheder kan have nemmere ved at reservere tid og ressourcer til innovation. SMV’erne kan være så optaget af den daglige drift, at virksomhederne ikke har ressourcer til at rykke på innovationsfronten. Er din virksomhed én af de mange SMV’er, der har et lidt anstrengt forhold til innovation? Eller er din virksomhed én af de mange, der taler om innovation, men til gengæld ikke evner at eksekvere på mulighederne pga. manglende tid og ressourcer?  Læs hele den økonomiske analyse fra Dansk Metal “Små- og mellemstore virksomheders investeringer halter voldsomt” her. Enhver virksomhed udvikles eller afvikles, når de eksisterende forretningslogikker kollapser. Flere danske SMV’er skal se deres størrelse som en fordel i innovationsland. Hvis de udnytter deres kundefokus og eksekveringsevne, så kan de slå de største virksomheder, fordi de ikke lider under bureaukrati, som de store virksomheder døjer med.   Forstå fremtiden og form fremtidens forretning Både store og små virksomheder i Danmark står på et solidt fundament for ny vækst og innovation. Digitaliserings- og innovationsstrategier rummer en kompleksitet og derfor er fundamentet altafgørende for succes. En vigtig faktor i virksomheders transformationsevne – deres evne til at forny sig og følge med teknologiudvikling og megatrends – er eksekveringsevnen. Hverken store eller små virksomheder bør kaste sig ud i store innovationsinvesteringer uden først at spørge sig selv:  Hvilken status har innovation i vores virksomhed? Hvad skal der til for at drive innovationen frem i vores virksomhed? Er vores innovations indsats ’intelligent’? Hvordan er vi i øjenhøjde med omverden samtidig med at vi drifter vores virksomhed?  Hvordan håndterer vi flere testprojekter sideløbende med at vi varetager den daglige drift? Hvordan bliver vores virksomhed en central katalysator for viden til fremme af bedre kundeoplevelser og innovation? Jeg har set for mange virksomheder investere i et fire-dags fremtidskursus og tre farverige sækkestole med et (omkostningstungt) konsulenthus i spidsen for at transformere en virksomhed på nul komma fem. Nogle virksomhedsejere og –ledere sidder alene tilbage i sækkestolen, når konsulenterne for længst er galoperet videre til næste ”disruptionsopgave”, og har tabt innovationspusten. Fik vi disruptet noget? Hvad er de forretningsmæssige fordele ved indsatsen? Og hvordan kan vi bringe mere nytænkning ind i vores daglige rutiner? Strategisk partnerskabstænkning giver energi til innovation Skal innovation styrkes, skal der mere fokus på nye partnerskaber, der kan skabe ny forretningsviden, udsyn og forståelse for teknologiernes forskellige modningsstadier. Efterlad ikke jeres innovationsindsats i en lukket afdeling eller i en silo. Jeg opfordrer flere virksomheder til at indfri deres potentialer gennem design af et robust økosystem for innovation. Ambitionen med økosystemet er at skabe viden og nye samarbejdskonstellationer. Forudsætningen for succes er, at jeres virksomhed kan omstille sig til at være en organisation med en fornyet energi og åbenhed overfor omverdenen. Indfrielse af det mål sker bedst ved, at flere ledere tør udvise åbenhed omkring udviklingsambitioner og ressourcer. Som leder skal du derfor fokusere på at kommunikere, hvorfor jeres virksomhed vil indgå i nye samarbejdskonstellationer. Sammen med nye partnere står I stærkere i ’industri 4.0’, og partnerskaberne med såvel kunder, universiteter og innovationsmiljøer skal give ny energi til innovationsmotoren og skabe den vækst, I skal leve af i fremtiden. Den væsentligste pointe er, at virksomheder uafhængig af virksomhedsstørrelse bør udbygge deres eksisterende økosystem gennem investering i nye (og måske skæve) partnerskaber og med en åbenhed, så det er klart for både interne og eksterne interessenter, hvorfor at virksomheden går nye veje.  Og hvorfor er det så, at andre virksomheder skal indgå partnerskaber med netop jeres virksomhed?

Innovationsland: Hellere lille og vågen, end stor og doven

En vigtig faktor i virksomheders transformationsevne – deres evne til at forny sig og følge med teknologiudvikling og megatrends – er eksekveringsevnen. Hverken store eller små virksomheder bør kaste sig ud i store innovationsinvesteringer uden først at spørge sig selv:

Er jeres innovation i øjenhøjde med omverden? Et konstant krav om at skulle yde en bedre service for færre penge, udfordrer de fleste virksomheder. Mange virksomheder forstår vigtigheden af innovation for at kunne skabe bedre kundeoplevelser og indfri deres vækstambitioner. Men det går ofte galt med at føre ambitionerne ud i livet. Hvordan ved I reelt, hvad der skal til for at drive bedre kundeoplevelser og innovationen frem i jeres virksomhed?  De fleste virksomheder har fokus på innovation – siger de. Ofte hører vi, at danske virksomheder skal sikre sig vækst gennem innovation. Vi skal blive bedre til at skabe nye forretningsmodeller, produkter og services. Alligevel er der mange danske virksomheder, der fejler i innovation. Hvorfor fejler vi? Og hvorfor er det, at lande som Sverige, Finland og Tyskland har knækket innovationskoden – og vi ikke har?  Teknologier ændrer verden, og de har haft stor betydning for udviklingen af virksomheder og forretningsmodeller. Men hvordan ruster vi danske virksomheder til at være mere omstillingsparate end tidligere, hvis vi skal udvikle Danmarks styrkeposition inden for forskning og innovation? Digitalisering betyder noget, men dét, der virkelig betyder noget, er organisationens kultur og agilitet.  Ovenstående er ikke nyt. Det har gang på gang været slået fast med syvtommersøm, at innovationshungrende virksomheder har én udfordring til fælles: Evnen til at agere agilt og eksekvere på nye muligheder i tværgående partnerskaber. Kig på hvilke konkrete initiativer I har i pipelinen lige nu og hvad I kan gøre for at blive endnu skarpere på innovation. Bølger af viden og oceaner af muligheder i et økosystem for innovation Virksomheder har KPIer på alt, der har en indvirkning på top- og bundlinjen. Jeg har alt for mange gange siddet sammen med chefer, hvis største frygt var, at nye konkurrenter overhaler dem indenom gennem innovation. Hvis ikke jeres bestyrelse og ledelse sætter sig i førersædet for innovation i jeres industri, så er der nogle andre, som gør det, og som dermed kommer til at drive udviklingen. Mange topchefer holder øje med udviklingen i Silicon Valley og observerer nærmest passivt og reaktionært, hvad der sker i egen virksomhed. Vi er vidne til flere eksempler på tiltag, hvor PR overskygger innovation. Hvis ikke platformen for innovation allerede er til stede i jeres virksomhed er udfordringen at skabe den og fremme fremtidig vækst og reel innovation.  Den manglende brik Forretningsinnovation og digitalisering er og bliver i stigende grad en god forretning målt på øget produktivitet, færre omkostninger og øget indtjening. Virksomheder skal indgå i innovative økosystemer og indgå nye partnerskaber samtidig med, at de skal fremme anvendelsen af mere intelligente teknologier i deres organisation. For succesfuld forretningsinnovation indebærer, at der skabes ny viden hurtigere - gerne i realtid. Denne viden gør det muligt at udvikle og distribuere produkter og services med en højere hastighed og relevans for kunder. Allerede i dag indsamler de fleste virksomheder store datamængder, men udfordringen er at gå fra data til brugbar viden – og fra viden til værdi. Der er altså ikke kun tale om data, men om et sammenfald af teknologianvendelse og kultur, som sammen skaber muligheder, som ikke eksisterede før. Det er partnerskaber og kundeviden, der bærer virksomheder frem i ’industri 4.0’.  “ Banebrydende viden, nysgerrighed og virkelyst er omdrejningspunktet i et velfungerende økosystem af innovation. Styrken ved et stærkt økosystem er, at det kan skabe bølger af viden og dynamik i samarbejdsformer, hvor de involverede aktører kan skifte mellem forskellige roller og innovationsprojekter. For mange virksomheder er det en kulturudfordring, at man ikke har den sædvanlige 100 procent projektkontrol. En forfriskende åbenhed og projekttransparens åbner for nye muligheder, men det er et fundamentalt anderledes mindset for mange organisationer. Den partnerdrevne udvikling vil uundgåeligt udfordre måden, hvorpå virksomheder organiserer og løser sine opgaver og dermed også stille nye kompetencekrav. Innovation og nysgerrighed efter nye alliancer skal gøres til en permanent og systematisk aktivitet, der gennemsyrer organisationen og hele økosystemet. Hvilken virksomhed eller institution er den manglende brik i jeres økosystem?

Er jeres innovation i øjenhøjde med omverden?

De fleste virksomheder har store datamængder, men udfordringen er at gå fra data til brugbar viden – og fra viden til værdi. Der er altså ikke kun tale om data, men om et sammenfald af teknologianvendelse og kultur, som sammen skaber muligheder, som ikke eksisterede før. Det er partnerskaber og kundeviden, der bærer virksomheder frem i ’industri 4.0’.

Vi befinder os i en tid, hvor teknologi bør handle mere om etik end blot nye ’smarte’ løsninger. Politikere, debattører og alverdens (selvudnævnte) eksperter har ofte travlt med at diskutere, hvornår og i hvor høj grad nye teknologier vil påvirke arbejdsmarkedet og udfordre talentbegrebet. Teknologiudviklere og erhvervsledere skal være bevidste om deres ansvar for det samfund, der skabes. Vi bruger alt for meget tid på at diskutere teknologiernes betydning for samfund og etik. Og alt for lidt tid på at diskutere, hvordan vi rykker på mulighederne og designer bæredygtige løsninger i en cyberøkonomi. I Danmark er vi gode til at tage ny teknologi til os. Men passer vi godt nok på vores digitale og innovative fortrin?

Nye teknologier og verdensmålene kan sætte strøm til dansk vækst og innovation

Der er tre afgørende aspekter ved teknologiudvikling, der alle rummer store muligheder for at løse nogle af verdens største udfordringer, men som samtidig også rummer udfordringer.

Det er vigtigt for alle typer virksomheder at tænke i partnerskaber. Det mener iværksætter, rådgiver og mentor Anja Hoffmann, som rådgiver både corporates og startups i kunsten at lave frugtbare samarbejder. Læs mere i TechSavvy Media

Mentor: Partnerskaber er en central del af forretningsudviklingen

Det er vigtigt for alle typer virksomheder at tænke i partnerskaber. Det mener iværksætter, rådgiver og mentor Anja Hoffmann, som rådgiver både corporates og startups i kunsten at lave frugtbare samarbejder.

Hvis vi skal have succes i fremtiden, kræver det konstant fokus på innovation, nysgerrighed og modet til at turde skifte retning. Det ved vi godt, alligevel styrer mange af os efter benhårde KPI’er og konstante resultatmålinger.

Er der plads til nysgerrighed i KPI-hverdagen?

Hvis vi skal have succes i fremtiden, kræver det konstant fokus på innovation, nysgerrighed og modet til at turde skifte retning. Det ved vi godt, alligevel styrer mange af os efter benhårde KPI’er og konstante resultatmålinger.

 
Toneangivende virksomheder må se deres toplinje falde – på trods af, at de arbejder i markeder med store vækstrater. Tænkningen skal vendes, så der ikke måles på hidtidige resultater.

Der er opbrud på vej i bestyrelserne

Innovation er også bestyrelsens udfordring.

Toneangivende virksomheder må se deres toplinje falde – på trods af, at de arbejder i markeder med store vækstrater. Tænkningen skal vendes, så der ikke måles på hidtidige resultater.

Hvordan bryder vi traditionerne, så der kan skabes rum for innovation i vores organisation? Hvilke kompetencer og værdier er det, vi skal stræbe efter i vores industri? Innovationskrav står for døren, hvor både nye teknologier, nye konkurrenter og nye tiltag er på programmet.

Velkommen til 2017! Innovationskrav står for døren

Hvordan bryder vi traditionerne, så der kan skabes rum for innovation i vores organisation? Hvilke kompetencer og værdier er det, vi skal stræbe efter i vores industri?

Innovation er på alles læber. Men hvad kan vi hver især gøre for at ruste os selv til en fremtid, hvor der bliver større krav til, at vi skal være mere innovative?

Derfor er dine kolleger skyld i at du ikke får gode idéer

Innovation er på alles læber. Men hvad kan vi hver især gøre for at ruste os selv til en fremtid, hvor der bliver større krav til, at vi skal være mere innovative? 

Hver fjerde danske virksomhed har oplevet at deres marked er blevet fortrængt af en uventet radikal teknologisk innovation. Hver er jeres oplevelse?

Topchefer tager til Silicon Valley for at kopiere, men hvem vil innovere?

Hver fjerde danske virksomhed har oplevet at deres marked er blevet fortrængt af en uventet radikal teknologisk innovation. Hver er jeres oplevelse?

Der er sket mere i den teknologiske udvikling de seneste fem år end i de 250 år, der kom før. Hele brancher og industrier overhales indenom. Sagt med ét begreb: disruption.

Fremtidens forretning: Undgå disruption

Der er sket mere i den teknologiske udvikling de seneste fem år end i de 250 år, der kom før. Hele brancher og industrier overhales indenom. Sagt med ét begreb: disruption.

Innovation cannot be limited to a single business unit in the company, buzzwords in a report, or on a poster in the board room. It should be the principal focus in the company DNA.