top of page

Elefanten i rummet: Ræk ud for at stikke ud på ESG- og teknologifronten

Globale udfordringer og verdens udvikling stiller store og komplekse krav til danske virksomheder. Alle virksomheder, også SMV’er (små og mellemstore virksomheder), står overfor to centrale udfordringer. På den ene side er der de nye ESG-krav (Environmental, Social, and Governance), der sætter fokus på bæredygtighed og samfundsansvar, og på den anden side er teknologisk innovation, herunder kunstig intelligens (genAI) og andre avancerede teknologier, der er afgørende for at fastholde og udvikle konkurrence- og innovationskraft i den grønne omstilling.


Så hvis du ikke vil tabe kampen til både eksisterende og nye konkurrenter, er du nødt til at tage de nye krav og teknologier seriøst. Det store spørgsmål er, hvordan du som virksomhed kan bygge bro mellem krav, teknologiimplementering, ny viden og kultur til at skabe værdi? Er jeres virksomhed gearet til at håndtere data, opsætte et solidt udviklings-setup og eksekvere på forandringer?


Skal du med på ESG-bølgen, skal du med på teknologibølgen

Det kan være svært at tage hul på diskussionen om teknologiinvesteringer og grøn omstilling i ledelsen eller bestyrelsen, og ikke mindst at omsætte viden og idéer til handlinger i praksis . Det hele starter med at forstå, hvordan kravene påvirker virksomheden, og hvordan man som virksomhed tapper ind i omstilling på en både effektiv og realistisk måde. Virksomheder er forskellige alt efter grad af digital modenhed og kultur, og hvor dybt ledelsens interesse for den grønne omstilling stikker.

De nye lovkrav og den teknologiske udvikling øger behovet for større omstillingsevne, nye arbejdsprocesser, missionsdrevne partnerskaber og ændrede kompetencer. Udfordringerne betyder, at virksomhederne står overfor nye ledelses- og udviklingsopgaver på tværs af virksomhedens interne organisation og eksterne samarbejdspartnere.


Hvordan sikrer du, at din virksomhed tapper ind i teknologiudviklingen, og hvordan kommer du i gang med omstillingen?

Kom godt i gang og skab resultater med 5 gode råd

Nedenfor kan du læse fem bud på, hvordan du kan komme i gang med jeres udvikling og omstilling, så virksomheden er klar til at håndtere disse nye forretningsdiscipliner og -krav.


1. Byg et fundament: Forståelse og engagement

Det første skridt i retning af en vellykket ESG-drevet digitalisering og omstilling er at forstå og engagere sig i ESG-principperne og teknologiske trends. Det er lettere sagt end gjort. Virksomhedsledere skal tage aktivt del i at undersøge de specifikke ESG-krav, der er relevante for virksomheden, og hvordan teknologiske fremskridt som f.eks. genAI kan hjælpe med at opfylde disse krav. De skal involvere stakeholders, herunder medarbejdere, kunder og leverandører, i denne proces for at skabe et solidt beslutnings- og udviklingsfundament.


Arbejder jeres virksomhed struktureret med disse opgaver?

Etablering af et advisory board med eksterne medlemmer kan være et skridt i den rigtige retning, hvis I ikke har egne IT-/udviklingsressourcer, lav digital modenhed eller oftest har fokus på den daglige drift af jeres virksomhed.

2. Skab en solid ramme: Strategi for digitalisering og bæredygtighed

Udviklingen og etableringen af en strategi kræver en analyse af, hvordan ESG-krav og teknologiske innovationer kan integreres i virksomhedens eksisterende forretningsmodel og organisation. Identificer de områder, hvor virksomheden kan gøre en forskel og nytænke processer og forretningsmodeller i forhold til ESG, og hvordan teknologi kan understøtte dette. Dette kan f.eks. omfatte reduktion af CO2-udledninger, forbedring af arbejdsmiljø og automatisering af dataopsamling fra forskellige kilder ved hjælp af kunstig intelligens.

Har jeres ledere og bestyrelsesmedlemmer den fornødne viden om teknologi og bæredygtighed til at kunne fastlægge en strategi?

Virksomheder, der vil sikre at en strategi for digitalisering og bæredygtighed giver resultater, skal involvere medarbejderne på tværs af organisationen. Strategiens succes afhænger af ledere og medarbejdere, der sikrer at de nye strategiske tiltag gøres til en fælles handlingsplan og oversættes til konkrete prioriteter og praksis.

3. Afsæt ressourcer og budget: Teknologiinvesteringer og kompetenceudvikling

For at eksekvere strategien er det nødvendigt at investere i relevante teknologier og sikre, at medarbejdere har de nødvendige færdigheder. Implementering af AI- eller robotløsninger kan f.eks. hjælpe med at optimere og automatisere forretningsprocesser, forbedre kvalitet og understøtte bæredygtighedsinitiativer. Et afgørende succeskriterie for en god omstilling består i, at virksomheder sørger for at medarbejdere får den nødvendige træning og uddannelse for at udnytte teknologien fuldt ud. Jeg er jævnligt vidne til virksomheder, hvor medarbejdere fortsætter deres sædvanlige rutiner eller anvender både de gamle og nye systemer.


Har I villigheden til at investere i nye teknologier og medarbejderudvikling?

Hvis teknologiinvesteringer skal kunne fungere i praksis, er det først og fremmest væsentligt, at ledelsen er indstillet på at investere i medarbejderudvikling og nye kompetencer. Strategien skal være realistisk og meningsfuld for både ledere og medarbejdere, og kulturen skal kunne følge med udviklingen. Det kan lyde banalt - men det er præcist det modsatte. Mange "transformationsprojekter" fejler, og mine erfaringer får mig til at konkludere at årsagerne skal finde i gaps mellem ledelse og medarbejdere, altså kulturen.

4. Ræk ud! Partnerskaber med deep tech startups, universiteter og andre etablerede

Samarbejde med deep tech startups, forskningsinstitutioner og andre organisationer kan være afgørende for at opnå målene for ESG. Mange virksomhedsledere deltager med fordel i branchenetværk, men flere ledere kan blive bedre til at være nysgerrige på andre brancher end deres egen. Se blot de mange jobopslag, hvor mange virksomheder fortsat foretrækker brancheerfaring - vel at mærke i jobs, hvor kandidater med anden brancheerfaring kunne have givet ny og vigtig viden om, hvilke teknologier, der er afgørende for at opfylde de nye krav til virksomhederne.


Har I en samarbejds- og organiseringsform, der indebærer en forpligtelse og struktureret form til at skabe dialog med eksterne stakeholders og udvikle fælles løsninger på tværs af interne ressourcer og eksterne aktører?

Effektive partnerskaber kræver opmærksomhed i forhold til hele processen: lige fra det første møde, de indledende aktiviteter til de praktiske indsatser og måske pilottests og opfølgning af samarbejdet til de menneskelige relationer.


5. Hold øjet på bolden: Programledelse, mål og rapportering

Fastlæg konkrete mål for virksomhedens aktiviteter og investeringer på bæredygtigheds-, teknologi- og udviklingsfronten. Det kan give flere gevinster og bedre fremdrift i indsatserne, når virksomheder har fokus på programledelse og rapportering. Implementer værktøjer og processer, der kan overvåge og evaluere fremdrift løbende. Regelmæssig rapportering af resultaterne til stakeholders motiverer, viser engagement og gennemsigtighed og kan bidrage til at skabe et bedre fundament for succes.


Indgår jeres udviklingsaktiviteter i jeres nuværende ledelses- og rapporteringsstruktur?

Inkluder rapportering af udviklingsaktiviteter som en integreret del af jeres løbende ledelsesrapportering. Dette kan f.eks. omfatte antal af aktiviteter, nye partnerskaber, pilotprojekter i samarbejde med deep tech startups og teknologiinvesteringer. Jeg har mødt flere virksomheder, der i dag er godt i gang med deres omstilling, og flere af disse virksomheder har erkendt, at der er et overordnet behov for programledelse af udviklingsindsatserne og de strategiske initiativer for at sikre en effektiv implementering i hele organisationen.


Konklusion

Grøn omstilling er License to Operate - og vinderne forstår det indbyrdes samspil mellem mennesker, teknologi og bæredygtighed.


Virksomheder, der ønsker at bevare og udvikle deres konkurrencekraft i en verden præget af ESG-krav og teknologisk kompleksitet, skal være forberedte på at omfavne den grønne omstilling og teknologi-drevne innovationer. Ved at forstå, engagere sig og eksekvere en velstruktureret udviklings- og innovationsstrategi, kan virksomheder skabe bedre betingelser for forandringer, vækst og konkurrenceevne. Teknologier som GenAI er ikke blot en trend, men en afgørende ressource, der kan hjælpe med at opfylde ESG-mål og drive innovation. Med den rette tilgang og en målrettet handlingsplan kan virksomheder opnå fornyet succes - men kun hvis disse udviklingsambitioner er tværgående, er åbne og de har en tæt tilknytning til virksomhedens forretningsstrategi.

Comments


bottom of page