top of page

Forretningsudvikling: Når forsyningskæder knækker og nye kundekrav opstår

Den globale mangel på råstoffer og knækkede forsyningskæder får virksomheder til at gå nye veje. Hvis danske virksomheder fortsat skal være konkurrencedygtige under og efter krisen, er tiden inde til at afdække faldgruber i forsyningskæderne og investere i forretningsudvikling. Det bliver nødvendigt at møde andre og nye kundekrav for at bevare sin konkurrenceevne.

Konstante ændringer i kundekrav, lovgivning og betingelser tvinger virksomheder til at nytænke deres forretningsmodeller og forsyningskæder for at konvertere (u)mulige krav om bæredygtighed, energieffektivitet og transparens til operationelle tiltag. Når man er leverandør i industrien, er det et krav at man har styr på processer og sporbarhed, samt at man har fastlagte procedurer for håndtering af afvigelser. Flere og flere virksomheder fokuserer på at omlægge til mere resiliente forsyningskæder og samtidig styrke konkurrenceevnen ved at øge sporbarhed.


Uanset hvordan forsyningskæder og forretningsmodeller bliver i fremtiden, er sporbarhed et parameter, som fylder mere og mere. Sporbarhed har længe været en del af fødevareindustrien. Nu spreder krav om transparens og ansvarlighed sig med hastige skridt til mange andre industrier. Digitalisering fylder i alle led af forsyningskæderne og på alle områder, hvor sporbarhed skal bidrage til mere ansvarlige og resiliente forsyningskæder. Udviklingen åbner for nye udfordringer, men også nye muligheder.


I vores endeløse jagt på digitalisering, i vores evige forherligelse af hurtigere og mere agile udviklingsprocesser har vi glemt, hvad det hele handler om – omtanke, holdbarhed og ansvarlighed.


Hæng ikke i bremsen, når kundekrav flytter sig

Vi skal i hvert fald ikke hænge i bremsen, så bliver vi straffet af nye lov- og kundekrav. Men vilde ambitioner gør det ikke alene. Bæredygtighed og sporbarhed kræver stadig, at vi handler ved at prioritere nye og flere investeringer til at realisere den grønne omstilling. Når en virksomhed sætter nye kundekrav og bæredygtighed på dagsordenen, er det første skridt at luge ud i kompleksiteten og gøre det lettere for ledelse og medarbejdere at prioritere indsatser, f.eks. ved at tydeliggøre forventet udbytte og investeringer. Ledelsen skal – i samspil med eksterne samarbejdspartnere og medarbejdere – fastholde opmærksomhed på den samlede udviklingsportefølje – og ikke blot de enkelte tiltag. Alle kender en historie om en projektorganisation med mange udfordringer, der ikke får den opbakning den har brug for, fordi flere forskellige afdelinger modarbejder hinanden – og ikke har en sund udviklingskultur. Alle skal kende virksomhedens position, og så skal alle kende virksomhedens kurs mod nye højder for at opnå forankring og komme i mål. Skal vi realisere bæredygtige mål og grøn omstilling, må vi skabe nye ledelses- og samarbejdsmodeller, der understøtter øget risikovillighed og bedre samarbejde, når det kommer til at investere i (høj)teknologier og innovation. Nogle gange er virksomheder nødt til at udvise nysgerrighed over for andre samarbejdsformer, end de tidligere har prøvet for at opnå nye resultater.


  • Hvordan gentænker vi forsyningskæderne i en tid præget af komponentmangel og brudte kæder?

  • Hvordan kan digitale teknologier bidrage til mindre spild og bedre råvareudnyttelse? Og hvordan finder vi metoder til bedre råvareudnyttelse?

  • Kan vi med inddragelse af nye samarbejdspartnere fremtidssikre forretningen og realisere en omstilling – og hvilke indsatser kræver det af os?

  • Hvordan giver vi vores samarbejderpartnere og kunder en oplevelse af, at vi sætter nye standarder for den grønne omstilling i vores industri?

  • Har vi en (u)sund udviklingskultur? Og hvordan kommer det eventuelt til udtryk i dagligdagen?


En digitaliseret virksomhed, er en mere sporbar virksomhed

I vores endeløse jagt på digitalisering, i vores evige forherligelse af hurtigere og mere agile udviklingsprocesser har vi glemt, hvad det hele handler om – omtanke, holdbarhed og ansvarlighed. Sporbarhed bliver i stigende grad et konkurrenceparameter, og der kommer digitalisering til at spille en vigtig rolle i forsyningskæderne. Det er ikke helt så enkelt, som det måske lyder. Til gengæld er der mange oplagte forretningsmuligheder i digitale forsyningskæder. Eksekvering kræver at få så mange som muligt til at se værdi, til at ændre adfærd og sikre, at forsyningskæderne bindes sammen på nye måder. Det er et komplekst økosystem af partnerskaber, og det kræver en målrettet, vedholdende og transparent indsats fra udviklingspartnere og andre nøgleinteressenter.


Konsortium giver inspiration: hvordan omsætter vi grønne ambitioner til ambitiøse standarder?

I et marked med stigende efterspørgsel og råstofmangel, er bil- og batteriproducenter nødsaget til at knække koden for batteriernes indhold og klimaaftryk, og det kan realiseres gennem sporbarhed og et bæredygtigt system for metaller og genbrugshistorier.

Står det til EU-Kommissionen, vil der fra 2030 være et minimumskrav til, hvor stor en del af eksempelvis lithium, kobolt og nikkel, der skal komme fra genbrug i bilbatterier.


Tænk over: Hvilke lov- og kundekrav er under forandring i jeres industri?


Læs: Tyskland indfører QR-kode på EV-batteriers metaller og genbrugshistorie af Ingeniøren, Jakob Engelund Vistisen og overvej jeres næste skridt i en verden under forandring.


På vej mod et vendepunkt

Forsyningskrisen er et vendepunkt for mange danske virksomheder – og kan bruges som et springbræt til at tænke i nye baner, anvende andre materialer i deres produktion og introducere nye forretningsmodeller.


En af de inspirerende perspektiver ved den cirkulære omstilling, udover at ambitiøse målsætninger er skruet voldsomt op, er også, at de traditionelle forretningsmodeller og værdikæder bryder sammen. Både corporate og SMV-virksomheder bliver berørt af nye kunde- og lovkrav om bæredygtige værdikæder. Nye partnerskaber og innovation kan accelerere udviklingen af nye teknologier og løsninger, men frygten for at dele viden og kompetencer med nye samarbejdspartnere kan også bremse udvikling af ny økonomisk vækst.


Hvordan knækker vi koden til at komme i gang eller videre med investeringer for at sætte nye standarder for, hvordan vi udvikler vores virksomheder og imødekommer nye bæredygtige lov- og kundekrav?


コメント


bottom of page