top of page

Hellere lille og vågen, end stor og doven i innovationsland

Opdateret: 16. mar. 2022

Den teknologiske udvikling buldrer afsted globalt, men i Danmark bliver finansieringsmuligheder og nye partnerskaber afgørende for at opgradere dansk industri til 'industri 4.0'.


Virksomheder har brug for kapital, så de kan investere i innovation, teknologi og talenter. Danmarks ældre hæderkronede store virksomheder har kapital til teknologiinvesteringer, men er for langsomme, når de skal transformere virksomheden i den digitale verden. Store virksomheder kan have nemmere ved at reservere tid og ressourcer til innovation. SMV’erne kan være så optaget af den daglige drift, at virksomhederne ikke har ressourcer til at rykke på innovationsfronten. Er din virksomhed én af de mange SMV’er, der har et lidt anstrengt forhold til innovation? Eller er din virksomhed én af de mange, der taler om innovation, men til gengæld ikke evner at eksekvere på mulighederne pga. manglende tid og ressourcer?

Enhver virksomhed udvikles eller afvikles, når de eksisterende forretningslogikker kollapser. Flere danske SMV’er skal se deres størrelse som en fordel i innovationsland. Hvis de udnytter deres kundefokus og eksekveringsevne, så kan de slå de største virksomheder, fordi de ikke lider under bureaukrati, som de store virksomheder døjer med. Tænk eksempelvis på, hvor nemt det er for en SMV at indgå et nyt partnerskab. Forstå fremtiden og form fremtidens forretning Både store og små virksomheder i Danmark står på et solidt fundament for ny vækst og innovation. Digitaliserings- og innovationsstrategier rummer en kompleksitet og derfor er fundamentet altafgørende for succes. En vigtig faktor i virksomheders transformationsevne – deres evne til at forny sig og følge med teknologiudvikling og megatrends – er eksekveringsevnen. Hverken store eller små virksomheder bør kaste sig ud i store innovationsinvesteringer uden først at spørge sig selv:

  • Hvilken status har innovation (reelt!) i vores virksomhed?

  • Hvad skal der til for at drive innovationen frem i vores virksomhed?

  • Er vores innovations indsats ’intelligent’?

  • Hvordan er vi i øjenhøjde med omverden samtidig med at vi drifter vores virksomhed?

  • Hvordan håndterer vi flere testprojekter sideløbende med at vi varetager den daglige drift?

  • Hvordan bliver vores virksomhed en central katalysator for viden til fremme af bedre kundeoplevelser og innovation?


Transformation på nul komma fem?! Jeg har set for mange virksomheder investere i et fire-dags fremtidskursus og tre farverige sækkestole med et omkostningstungt konsulenthus i spidsen for at transformere en virksomhed på nul komma fem. Nogle virksomhedsejere og –ledere sidder alene tilbage i sækkestolen, når konsulenterne for længst er galoperet videre til næste ”disruptionsopgave”, og har tabt innovationspusten. Fik vi disruptet noget? Hvad er de forretningsmæssige fordele ved indsatsen? Og hvordan kan vi bringe mere nytænkning ind i vores daglige rutiner? Strategisk partnerskabstænkning giver energi til innovation Skal innovation styrkes, skal der mere fokus på nye partnerskaber, der kan skabe ny forretningsviden, udsyn og forståelse for teknologiernes forskellige modningsstadier. Efterlad ikke jeres innovationsindsats i en lukket afdeling eller i en silo. Jeg opfordrer flere virksomheder til at indfri deres potentialer gennem design af et robust økosystem for innovation. Ambitionen med økosystemet er at skabe viden og nye samarbejdskonstellationer. Forudsætningen for succes er, at jeres virksomhed kan omstille sig til at være en organisation med en fornyet energi og åbenhed overfor omverdenen. Indfrielse af det mål sker bedst ved, at flere ledere tør udvise åbenhed omkring udviklingsambitioner og ressourcer. Som leder skal du derfor fokusere på at kommunikere, hvorfor jeres virksomhed vil indgå i nye samarbejdskonstellationer. Sammen med nye partnere står I stærkere i ’industri 4.0’, og partnerskaberne med såvel kunder, universiteter og innovationsmiljøer skal give ny energi til innovationsmotoren og skabe den vækst, I skal leve af i fremtiden. Den væsentligste pointe er, at virksomheder uafhængig af virksomhedsstørrelse bør udbygge deres eksisterende økosystem gennem investering i nye (og måske skæve) partnerskaber og med en åbenhed, så det er klart for både interne og eksterne interessenter, hvorfor at virksomheden går nye veje.

Og hvorfor er det så, at andre virksomheder skal indgå partnerskaber med netop jeres virksomhed?

留言


留言功能已關閉。
bottom of page