top of page

Når krisen kradser, kan man stå stille eller omstille

I dag står bæredygtighed højt på dagsordenen hos mange virksomheder. Når det gælder bæredygtig udvikling i SMV’er, så er det vigtigt, at der både er fokus på energibesparende løsninger og ny viden og på økonomien og de meget konkrete indsatser. Indsatserne er vigtige for den enkelte virksomhed, når der skal leveres på driftsresultater og de stadig flere lov- og kundekrav om bæredygtighed – også i en krisetid.


Hvad gør vi, når ens forsyningskæder lige pludselig bryder sammen eller ens forretningsmodel slår fejl?


Energikrisen med al dens dybt alvorlige konsekvenser for samfund og erhvervsliv har og vil sætte spor i den økonomiske vækst og udvikling. Når det er sagt, så kan store kriser også åbne for nye måder at producere på, nytænkende materialevalg og nye konkurrencefordele. Kriser kan ikke mindst åbne for nye teknologisammensætninger og samarbejdsformer.


Grøn omstilling er en kompleks størrelse. Jeg ved det af erfaring som konsulent og udviklingspartner i SMV’er. På den ene side skal organisationer favne en lang række nye skift i forsyningskæderne og krav fra omverden, og på den anden side skal man sikre forretningens daglige drift, konkurrenceevne og udviklingsmomentum. Sideløbende buldrer den grønne teknologiudvikling afsted og bidrager til bæredygtige løsninger og processer.


Generelt set kan man sige, at den teknologiske udvikling understøttes af stadig voksende myndigheds- og kundekrav om grøn omstilling samt forventninger til sporbarhed i forsyningskæderne, og i takt med at stadig flere virksomheder udarbejder miljø- og klimaregnskaber, er det af stor betydning, at man som virksomhed kan stå inde for, at det er i alle dele af forsynings- og værdikæderne, der tænkes i bæredygtighed. Alle industrier – også SMV’erne – er allerede eller vil snart blive mødt af nye og større krav om at dele data fra forsyningskæderne digitalt og gerne automatisk. Denne udvikling bygger på de tendenser, hvor kunderne forventer sporbarhed og mere information, fordi de i dag kan få et langt højere informationsniveau og nye (datadrevne) ydelser, når de udvælger deres leverandører. Sporbarhed i forsyningskæderne og transparens er eller bliver et afgørende konkurrenceparameter i fremtiden. Her er digitalisering og innovation en væsentlig del af de nye løsninger og den grønne omstilling. Digitale teknologier kan effektivisere produktionsapparatet, bidrage til øget automatisering og dermed en øget konkurrencekraft. Når nye idéer og processer skal omsættes til konkrete grønne løsninger, er der brug for at bygge bro mellem ny viden, forskningsresultater, innovationer og virksomheder.


Mange organisationer bliver ramt af silo-tænkning, KPI-kultur, rammer og ildebrandsslukning, som gør det vanskeligt at skabe overskud og ressourcer til at omstille virksomheden. Grøn omstilling må nødvendigvis medføre nye tiltag og samarbejdsformer samt ikke mindst implementeringen af nye standarder. Så overvej:


  • Hvad er fremtiden for bæredygtig udvikling i vores industri, og hvordan sikrer vi, at vi udnytter nye muligheder?

  • Hvilke tiltag i vores virksomhed understøtter at vi lettere kan leve op til omverdens krav? Og hvilke tiltag understøtter mere robuste forsyningskæder og et løft for den grønne omstilling?

  • Hvordan spotter vi nye teknologier, som vi burde udforske og investere i, og som kan hjælpe med at energieffektivisere virksomheden og innovere forretningen?

  • Har vi et overblik over de nøgletal, der skal understøtte den bæredygtige omstilling, dokumentation og hjælpe vores kunder med at træffe grønnere valg?

Vi skal også i SMV’erne turde omstille vores forretningsmodeller og prioritere [grøn] innovation i en krisetid.

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page