top of page

Skab langsigtet succes: Hvordan træffer du de rigtige teknologivalg for effektiv innovation og vækst?

Alle taler om innovation og digitalisering - men vi taler ikke så meget om vejen til den langsigtede værdiskabelse.


For at jeres innovation kan skabe værdi, er det vigtigt, at I får et overblik over de teknologier, som har betydning for netop jeres virksomhed og for den position, I har i dag på markedet og for de målsætninger, I har for fremtidens forretning.


Effektiv innovation og teknologiinvesteringer handler ikke kun om at omfavne de nyeste trends og teknologier som GenAI, men også om at kunne foretage de rigtige fravalg af teknologier. Mens GenAI utvivlsomt er et spændende felt og rummer flere potentialer, er det vigtigt at huske, at AI er en bredt og mangfoldigt teknologifelt.


At vælge de rigtige teknologier kræver en solid forståelse af jeres egne behov, strategiudvikling, mål og ressourcer. Det indebærer også en nøje vurdering af, hvilke teknologier der bedst til jeres specifikke situation og hvordan de kan integreres effektivt i jeres eksisterende systemer og organisation.


Selvom GenAI kan være den rigtige løsning for nogle, kan det være, at andre former for AI eller endda helt andre teknologier såsom IoT, VR eller robotics være mere værdiskabende for jeres innovation. Det er derfor afgørende at tage en holistisk tilgang til teknologiinvesteringer og være åben over for alternative muligheder.


Hvor placerer I ansvaret, når det kommer til at træffe de rigtige teknologivalg? Og hvordan sikrer I at de ikke ender som et siloprojekt uden værdi for forretningen?


At kunne foretage de rigtige fravalg handler om at have en klar strategi for digitalisering og innovation. Det indebærer også at være realistisk omkring jeres egne begrænsninger og være villig til at justere kursen, hvis nødvendigt. 


Som konsulent må jeg på vegne af konsulentindustrien desværre tilstå at vi alt for ofte får innovation og digitalisering til at lyde som et lineært og lettilgængeligt projekt eksekveret i 3-5 faser over en kort tidsperiode. I virkeligheden er de fleste projekter kendetegnet af bump på vejen, personaleudskiftning undervejs eller tvivl hos samarbejdspartnere. Kender du det? Sandsynligvis, men tør I at sætte ord på jeres udfordringer for reel fremdrift i jeres udviklingsaktiviteter? 


Når I anerkender kompleksiteten, kan I sikre, at I ikke kun følger med i teknologiernes udvikling og de innovative muligheder, men også træffer de rigtige valg og afsætter de nødvendige ressourcer, der vil føre til bæredygtig innovation og succes på lang sigt.


Er du i tvivl om, hvordan I kan komme i gang eller godt videre med jeres innovation og teknologiinvesteringer? Lad os ikke diskutere, om I skal investere i innovation og digitalisering - men om hvordan I kan skabe en organisation og få adgang til ressourcer, der kan styrke jeres succes med strategien for innovation og digitalisering.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page