top of page

Vækst på tværs: Hvis man ikke ser ind i biosolutions, har man så overhovedet en forretning i fremtiden?

Højteknologiske og mikroskopiske innovationer sætter sine præg på fremtidens forretning, vækst og værdikæder, hvor betingelserne for at drive forretning i en foranderlig teknologialder ændres. Hvis virksomheder ikke gør brug af de potentialer, biosolutions bringer med sig, og hvis ledere ikke giver medarbejderne ressourcer til at teste nye samarbejdsformer med f.eks. deep tech/biotech startups eller andre innovative virksomheder, går de glip af ny viden og vigtig værdiskabelse.


Hvorfor kan virksomheder - på tværs af industrier - med fordel udvise en stor interesse for de mange perspektiver inden for biosolutions? Og hvad er biotech og -solutions egentlig?

Sofie Carsten NielsenDanish Industry med en kort forklaring af, hvad biosolutions egentlig er:


Biosolutions er naturens egne løsninger tilsat teknologi og forskning og virkelig meget viden. Biosolutions kan være med til at løse mange af de store udfordringer, som samfundet står over for. For eksempel klimakrisen, fødevarekrisen og energikrisen.

Biosolutions omfatter altså biotech-løsninger, der kan udnyttes til mange formål inden for fødevareproduktion, life sciences, miljøteknologi, landbrug, energi og materialer. Disse industrier og mange andre kan drage fordel af biosolutions ved at udnytte biotech til at drive innovation, forbedre produkter og processer samt adressere globale udfordringer på en mere bæredygtig måde. Blot for at fremhæve et par muligheder:

Ovenstående industrier er blot et udpluk af forskellige industrier, hvor biosolutions kan eller vil skabe fundamentale forandringer. Biosolutions er et tværgående felt, og det er vigtigt at flere ledere på tværs af industrier ser de store transformationer i de mikroskopiske fremskridt.


Kom ud af starthullet, og find inspiration hos frontløberne, der kan flytte jeres forretning

Jeg møder mange virksomhedsledere som tænker innovation, digitalisering og bæredygtighed i siloer, samtidig med at de for sjældent ser ind i andre industrier for at styrke deres forretning. Biosolutions er et godt eksempel på, at ledere i stigende grad skal evne at sammentænke deres innovations- og teknologiinvesteringer for at udnytte de muligheder, der har størst indvirkning på fremtidens bæredygtige forretning.

Jeg anbefaler dig, der er grebet af nysgerrighed, at søge inspiration hos nogle af frontløberne, og nedenfor fremhæver jeg et par innovatører og virksomhedsledere, der skubber til innovationstaget i Danmark - og måske kan de også skubbe til jeres virksomhed:


Camilla Haustrup HermansenPlus Pack er en stor inspiration for mit arbejde med produktionsvirksomheder, da hun løbende deler egne erfaringer og ser grønne udviklingspotentialer til gavn for danske industrivirksomheder.


Hugh Simons og Clair Scientific-teamet har jeg haft fornøjelsen af at samarbejde med i de seneste par år i regi af DTU Science Park, og med deres digitale mikroskop har de øget tilgængeligheden til laboratorieudstyr, hvilket betyder at flere life science-virksomheder kan arbejde med nye opdagelser. Teamet har i øvrigt vundet dette års Danish Tech Challenge


Thomas Brorsen PedersenPond Biomaterials udfordrer vores opfattelse af, hvordan vi kan udnytte fibrene fra naturen og skabe nye materialer til industri- og masseproduktion. Deres udvikling er derfor inspirerende at følge for flere industrier, herunder møbelfabrikker, bilproducenter, tekstilindustrien og emballagevirksomheder.


Ulla SparreWater Valley Denmark nedbryder siloer på tværs af forskningsinstanser og virksomheder i vandsektoren med en ambition om at styrke Danmarks position inden for vand. Innovation og biosolutions er et naturligt omdrejningspunkt for dette arbejde, og det er derfor altid en stor fornøjelse at have Ulla som sparringspartner på innovationsfronten.


Jakob Hebsgaard MogensenGreenLab repræsenterer et grønt forsknings- og innovationscenter, der bringer industri, forskning, uddannelse og innovation sammen. Jeg har tidligere lagt vejen forbi Jakob i Skive for at se nærmere på rammerne for morgendagens vilde innovationer inden for grøn omstilling. I jagten på fremtidens forretning, bør du også lægge vejen forbi GreenLab, da dette fællesskab sprænger rammerne for højteknologisk innovation.


Regeringen arbejder på en national strategi for biosolutions, og disse investeringer vil have en betydelig værdi for Danmark. Men har jeres virksomhed en strategi og plan for, hvilken impact biosolutions kan have på jeres industri og fremtidig vækst?

Commenti


bottom of page