Former I fremtiden eller former den jer?

Har I brug for rådgivning eller sparring til at forme fremtidens forretning?

Behovet for at skabe innovative produkter og services, der gør livet lettere og får ressourcer til at række længere, er større end nogensinde. Få et bud på, hvordan I bedst gentænker jeres forretning og processer i jeres organisation, på innovationsfronten og i måden, I designer jeres økosystem og partnerskaber på. 

Vores ekspertise

Strategisk transformation

Eksisterer jeres virksomhed om 5 år? Nye teknologier, smarte værdikæder og innovative forretningsmodeller. Virksomheder står over for store muligheder og nye udfordringer i 'industri 4.0'. Der finden ikke 'one size fits all'-løsninger på, hvordan virksomheder lykkes med at omsætte strategi til innovation i praksis. 

 • Understøtter og udfordrer jeres strategiske transformation
 • Sikre sammenhæng mellem vision og handling
 • Finder nye veje til innovation og vækst
 • Udvikling af innovationsstrategier
 • Omsætter idéer og strategier til konkrete forretnings- og innovationstiltag

 

1:1 sparring og rådgivning

Hvis jeres virksomhed har udfordringer, eller I har brug for at vide mere om, hvordan I kan udvikle jeres forretning i en digital økonomi, så deltager vi gerne i fortrolige samtaler eller strategimøder. Brug os til at inspirere og udfordre jeres tanker om digitalisering, forretningsmodeller eller andre strateg- og innovationstiltag i et fortroligt rum. 

 • Professionel sparring med fokus på jeres forretningsudvikling
 • Diskuter om jeres idéer er realistiske og hvad det kræver at realisere dem
 • Lytter, stiller spørgsmål og udfordrer jeres strategi og tanker
 • Etablering af et innovation board for at understøtte jeres bestyrelse og ledelse i jeres udvikling

 

Økosystem for innovation

Industri 4.0 kalder på nye partnerskaber, hvor virksomheder, forskningsinstitutioner, innovationsmiljøer og startups samarbejder på nye måder. Det handler om at forstå den hastige teknologiske udvikling, nye forretningsmodeller og ambitiøse visioner om at bidrage til et større formål end bare profit.

 • Udvikler og designer jeres økosystem for innovation
 • Skaber grobund for innovation og fortsat udvikling, der skal gavne den fremtidige forretning 
 • Opbygning af innovative partnerskaber
 • Innovation og teknologisk omstilling gennem øget adgang til ny viden, ressourcer og kompetencer

Teknologi scouting

Teknologier har transformeret virksomheder og forretningsmodeller. Men hvor modne er de nye teknologier? Til hvilke industrier er de velegnede? Og hvordan forholder I jer til automatisering og teknologianvendelse? Vi opstiller en strategi for, hvordan de teknologiske modenhedsniveauer matcher jeres virksomhed. 

 • Kortlægning af afgørende teknologier for jeres fremtidige forretning
 • Beskrivelse af eksisterende og forventet udvikling på udvalgte teknologiområder (model: Technology Readiness Level)
 • Finder de rigtige teknologiske løsninger til barriere for innovation og vækst

Omsæt trends og teknologier til ny vækst i jeres virksomhed

Kontakt os. Sammen former vi fremtiden.