Hvordan bryder vi traditionerne, så der kan skabes rum for innovation i vores organisation? Hvilke kompetencer og værdier er det, vi skal stræbe efter i vores industri? Innovationskrav står for døren, hvor både nye teknologier, nye konkurrenter og nye tiltag er på programmet.
Fremtiden kræver højtflyvende tanker og vidtrækkende planer

Velkommen til 2017! Innovationskrav står for døren

8. januar 2017
Anja Hoffmann

Hvordan bryder vi traditionerne, så der kan skabes rum for innovation i vores organisation? Hvilke kompetencer og værdier er det, vi skal stræbe efter i vores industri? Innovationskrav står for døren, hvor både nye teknologier, nye konkurrenter og nye tiltag er på programmet.
 

Med digitale teknologier som kunstig intelligens, blockchain, big data, Internet of Things og 3D print stilles danske virksomheder overfor nye udfordringer og muligheder, der stiller krav til nytænkning og innovationsledelse. Nye teknologier har forandret, hvordan vi betragter verden, hvordan vi udvikler virksomheder og hvordan vi samarbejder. Digitalisering danner grobund for fremtidens forretningsudvikling og vækst - men dansk erhvervsliv er i fare for at knække over i to grupper. Ifølge PwC mangler en overraskende stor andel af danske virksomheder viden om de nye teknologier, og især de små og mellemstore virksomheder er tilbageholdende og undlader at investerer i den digitale forretningsudvikling.

»Men man kommer ikke udenom, at den hastige digitale udvikling påvirker hele vores samfund og ikke mindst erhvervslivet. Det er derfor opsigtsvækkende at hele 40 pct. af de mindste virksomheder ikke forventer at investere i ny teknologi eller digitalisering i løbet af de næste tre år.« siger Lars Baungaard, PwC til Berlingske Business.

Artiklen Den digitale revolution går hen over hovedet på de fleste danske virksomheder er et godt diskussionsoplæg og stof til eftertanke for både bestyrelse og ledelse. Eksempelvis kan man starte med at stille spørgsmålet, hvordan forventer vi, at vores virksomhed er forandret i fremtiden (tre til fem år), som følge af den digitale og teknologiske udvikling? Og hvordan påvirkes virksomhedens værdikæde af udviklingen?

Jeg oplever, at mange danske SMVer befinder sig i en situation, hvor ledelsens beslutning om at investere kapital og ressourcer i en innovationsstrategi og digitalisering er præget af usikkerhed. Visse virksomheder har måske ikke viljen, viden eller kapitalen til at være firstmover, og ofte behøver man i øvrigt ikke at være firstmover for at være en innovativ frontløber. Men alle virksomheder er nødt til at tænke innovation og digitalisering ind i forretningen. Er det svært? Mjnaaah. Ikke nødvendigvis.
 

Konsulentindustrien: Vi vil så gerne have, at du køber et disruptive kursus

Som konsulent indrømmer jeg gerne, at jeg er ved at være træt af dele af konsulentindustriens egen forretningsudvikling og manglende innovationsevne. Disruption-æraen har medført en tsunami af kurser og masseforførende events under overskriften “disrupt dig selv”. Der er noget om snakken, da virksomheder ikke kan stå stille. Men har virksomheder nogensinde kunne stå stille? Måske er den største udfordring hastigheden af forandringer, og det store spørgsmål er, om de menneskelige evner rækker til at forstå en kunstig intelligens med en IQ på 12.000? Måske er der også brug for ’disruption’ i konsulentindustrien?
 

Et skridt nærmere morgendagens forretning

Der tales om accelerationen af forandringer og nye teknologier, der skaber en stigende kompleksitet i virksomhedsledelse. Der er ingen tvivl om, at den hastige teknologiske udvikling medfører grundlæggende forandringer, ligesom øgede krav til ledelsen, hvor man skal mestre at navigere i et komplekst marked. En udvikling der i al sin disruption, forankring i globalisering og digitalisering, i bund og grund handler om simple, men altafgørende, ledelseskompetencer som nysgerrighed, åbenhed, kritisk sans og stærke sociale relationer. Det kræver overblik over de trends og teknologier, der forventes at spire inden for de næste tre til fem år. Ifølge PwC’s Global CEO Survey 2016 agerer topcheferne på de aktuelle udfordringer gennem en række tiltag som bl.a. udnyttelse af de teknologiske muligheder, hurtigere reaktionsevne og talentudvikling m.m. 
 

Innovation er ikke stærkere end det svageste led i økosystemet

Den innovative ledelsesgruppe er opmærksomme på, at samarbejde med relevante parter kan forløse uudnyttede udviklingspotentialer, der kan bidrage til at forme en ny fremtid for alle parter – alene ved at kombinere parternes forskellige ressourcer og kompetencer. Det, at ledelsen forholder sig til innovation og digitale teknologier, er en god start for morgendagens forretningsudvikling. Diskussionen om hvilken virkelighed virksomheden befinder sig i, er noget ledelsen løbende burde diskutere med eksisterende og potentielle stakeholders. Virksomhedens økosystem har stor betydning for, hvordan man som ledelse ser perspektiverne i de nye teknologier og trends. Det er nødvendigt, at udvikle nye måder at samarbejde på, for at kunne eksekvere på de nye muligheder. Både mellem interne afdelinger, men især også på tværs af værdikæden.

  • Hvordan spotter vi nye potentialer og samarbejdspartnere uden for vores sædvanlige økosystem?

Som konsekvens af de kunstige intelligente maskiners fremmarch i trafikken, i erhvervslivet og i hjemmet, kan man ikke som tidligere tilsidesætte forretningsudvikling, investeringer og innovation til en isoleret indsats. Det handler bl.a. om mod, ydmyghed, åbenhed, handlekraft og ikke mindst evnen til indgå i nytænkende samarbejdsformer.

  • Hvad ser vi som den vigtigste driver for innovation i vores virksomhed – og hvordan vil vi eksekvere på potentialerne?
  • Hvilke spørgsmål skal vi stille for at italesætte udviklingen og skabe innovation, altså de spørgsmål andre ikke stiller?


Godt nytår! Og lad den kritiske sans og innovationen sejre.