Cases

Videnskab

DIGITAL HANDLINGSPLAN OG INNOVATION

Bygge- og anlægssektoren er under store (digitale) forandringer. Labflex er en af Europas førende leverandører af innovative og kundetilpassede laboratorieløsninger til hospitals, forsknings- og uddannelsessektoren.

Efter udarbejdelsen af en digital handlingsplan, arbejder vi nu på at skabe nye digitale servicemodeller og en innovativ anvendelse af data, automatisering og algoritmer i fremtidens laboratorium.

Processen med den digitale handlingsplan indebar interviews med udvalgte medarbejdere, workshops med ledelse og et procesanalysesamarbejde med studerende fra Aarhus Universitet. 

Coolcontainer.png

PRODUKTINNOVATION OG BÆREDYGTIGHED  

Med baggrund i nye indkøbsmønstre, hvor et stigende antal  B2C kunder og B2B virksomheder handler online, der kun er blevet accelereret af covid-19 pandemien, samarbejder vi blandt andet om innovative og bæredygtige pakkeemballager. 

Sammen arbejder vi på at videreudvikle løsningerne og søger nye partnerskaber til at fremme et cirkulært økosystem for logistik og pakkeemballager. Projektets målgruppe er beslutningstagere eller virksomheder, som finder interesse i emballageindustriens innovation og de nye tiltag, som udvikles til at styrke økosystemets tværfaglige samarbejder og processer.

Jordarbejde

VEJE TIL GRØN OMSTILLING

Uglehøj Holding er overordnet selskab for 3 datterselskaber: Frede Andersen & Søn A/S, Forlev A/S, Dansk Miljø og Genbrug ApS, der har adskillige grusgrave samt miljøcentre og modtageanlæg til jord. I 2021 overtog Uglehøj Holding ApS 50 procent af Næstved Sten & Grus ApS og FS Grusindustri ApS.

Et jordnært samarbejde med en målsætning om at løfte udviklingshøjden i de enkelte virksomheder. Vi har indgået et samarbejde, hvor ledelse og medarbejdere arbejder med konkrete indsatser ude i virksomhederne. Sammen skaber vi ny viden om sammenhænge mellem digitalisering og bæredygtighed, iværksætter grønne tiltag til at booste forretningen og fremtidssikre konkurrenceevnen samt andre tiltag som f.eks. nye måder at arbejde med data og dokumentation på.

Laboratorium

DIGITAL OMSTILLING OG PROCESUDVIKLING

Lab-Vent Controls producerer styresystemer og alarmer til ventilationssystemer i laboratorier og operationsstuer. Løsninger som meget få mennesker måske tænker over, men som har en enorm betydning for sikkerhed og trivsel.

Sammen definerer vi de digitale indsatsområder i virksomheden og finder den rette kurs blandt de mange teknologimuligheder. Vi identificerer innovative (datadrevne) muligheder og standardiserer interne processer for at få system i de daglige arbejdsopgaver.

 

En digital omstilling skaber nye muligheder for at bringe virksomheden til et nyt niveau.

HPT.jpeg

FORRETNINGSINNOVATION OG DIGITALISERING

Et strategisk samarbejde med fokus på at arbejde med innovation og digitalisering, der både understøtter virksomhedens operationelle processer og strategiske fokusområder og virker konkurrencefremmende.

 

Sammen udviklede og etablerede vi HPTs 'board for innovation'. Med dette initiativ satte vi fokus på at styrke organisationens innovationskraft og digitale kompetencer, og hvordan de anvender data, automatisering og investeringer i Business Intelligence-værktøjer til at reducere omkostninger og minimere tidsforbrug på interne arbejdsgange ved ordrehåndtering og prioritering af opgaver. 

Luftfoto af en drone

DEEP TECH FOR BÆREDYGTIGHED OG INNOVATION

DTU Science Park er Danmarks førende udviklingsmiljø for deep tech-virksomheder – blandt andet inden for hardware, biotech, cleantech og medtech. Stedet, hvor nye standarder sættes, og fremtiden skabes. Udviklingsmiljøet består af mere end 4.500 forskere, iværksættere og forretningsudviklere, der alle anerkender værdien af videndeling og samarbejde.

 

Det er en kompleks opgave at få deep tech succesfuldt til markedet, og deep tech er ikke som andre teknologier. Deep tech tager udspring i stærke forskningsevner, disruptive løsninger og avancerede teknologier. Deep tech er kendetegnet af langvarig og omkostningstung udvikling og komplicerede veje til et marked, som ofte endnu ikke eksisterer. I et mentorsamarbejde skaber vi de rum, hvor deep tech-idéer udvikles og formes for hurtigere at blive til virkelighed og forretning.